Undervisning (Kursus)

nov 23, 2020

Driver du en virksomhed, hvor du jævnligt afholder undervisning for dine kunder, så skal du være opmærksom på momsreglerne herfor.

Jeg har i flere tilfælde set, at man udbyder den samme undervisning til forskellige priser, afhængig af, om man som køber er en momspligtig virksomhed eller en privat person. Den ene pris er inkl. moms (erhverv) og den anden er uden moms (privat). Det er denne problemstilling, som jeg vil prøve at belyse nedenfor, herunder de gældende regler for moms ved uddannelse.

Overordnet set kan det være svært, at gennemskue reglerne for moms på undervisning, og det er derfor en god ide at rådføre sig, eller bede om bindende svar fra SKAT, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din undervisning er momspligtig eller momsfritaget. 

problemstilling

I forhold til undervisning/kursus er det en fordel for dig, at din ydelse kan betegnes som momsfritaget, hvis du hovedsagligt henvender dig til privatpersoner, som ikke kan fratrække momsen. Såfremt din ydelse er momsfritaget, vil du kunne sælge den billigere, og få det samme til dig selv.

Eksempel:

Du afholder et momsfritaget kursus for privatpersoner til 1.000 kr. Du har efter 1.000 kr. i indtægt/overskud fra denne person.

Var kursuset i stedet momspligt men du stadig kun kunne sælge det for 1.000 kr., fordi privatpersoner ikke har momsfradrag, og derfor ikke vil give mere, bare fordi kurset i stedet er momspligtigt, vil du kun have 800 kr. i indtægt/overskud.

Hovedregel

Undervisning er som hovedregel fritaget for moms. Det gælder undervisning indenfor;

  • Skoleundervisning
  • Undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner
  • Faglig uddannelse, herunder omskoling
  • Anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

For at der er tale om faglig uddannelse som er momsfritaget, skal undervisningen gå ud på at bibringe eller vedligeholde kundskaber alene med erhvervsmæssigt sigte og undervisningen har ikke karakter af konsulentbistand.

På SKAT’s hjemmeside er der eksempler på faglige uddannelser og anden undervisning

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1947063

Hvis din undervisning ikke falder indenfor ovennævnte kategorier, er der tale om en momspligtig ydelse, og du skal derfor tillægge moms på ydelsen. Til gengæld vil du også kunne fratrække momsen på de udgifter du har afholdt i forbindelse med kurset.

 

Undtagelse

Kursusvirksomhed som primært er rettet mod erhvervsdrivende, og hvis du driver din kursusvirksomhed med gevinst for øje, er dette ikke fritaget for moms.

Formålet er at undtage erhvervsrelateret virksomhed fra momsfritagelsen.

Er dit kursus primært rettet mod erhvervsdrivende, har det ofte ikke så stor betydning om der er moms på ydelsen, da de oftes vil have fradrag for momsen. 

For at der kan være tale om kursusvirksomhed, skal der være tale om et relativt kortvarigt undervisningsforløb om et afgrænset emne. 

Udgangspunktet for kursusvirksomhed er, at der skal være tale om relativt kortvarige undervisningsforløb om et mere afgrænset emne.

Når kurset skal være rettet mod erhvervsdrivende, menes der køberen af ydelsen, og ikke deltagerne.

Er dit kursus primært rettet mod erhvervsdrivende er ydelsen momspligtig, også for de enkelte private deltagere, der skulle deltage på kurset.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1947065&chk=216985

 

konklusion

Hvorvidt undervisning/kursus er momsfritaget eller ej, afhænger dels af om ydelsen falder ind under:

  • Skoleundervisning
  • Undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner
  • Faglig uddannelse, herunder omskoling
  • Anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

Og hvis det gør dette, hvorvidt der er tale om kursusvirksomhed, som primært er rettet til erhvervsdrivende med gevinst for øje. 

Din ydelse er ENTEN fritaget for moms eller momspligtig! Din ydelse kan altså ikke være momspligtig for nogle kunder (erhvervsmæssige kunder) og momsfritaget for andre kunder (private). 

Du kan dog godt afholde det samme kursus 2 gange, hvor det den ene gang er momsfritaget, fordi det primært henvender sig til private, og momspligtig næste gang, fordi det primært henvender sig til erhvervsdrivende. 

Konsekvenser ved forkert vurdering

Vurderer man at undervisningen er momsfritaget, og man derfor fakturerer sin kunder uden moms, og SKAT senere kommer og vurderer at undervisningen ikke er momsfritaget, skal man afregne moms af de indtægter man har haft i den givende periode. Det er derfor vigtigt, at være sikker på, at undervisningen reelt er fritaget for moms, inden man udbyder ydelsen, så man ikke senere står og selv skal betale momsen. 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende for en drøftelse af dette. 

 

Maja Møller Larsen

maja@mm-okonomi.dk

MM Økonomi & Regnskab