Julegaver til medarbejdere

okt 2, 2020

Julen nærmer sig med hastige skridt, og du er måske allerede igang med at overveje, hvilken julegave dine medarbejdere skal have i år.

Som arbejdsgiver har du fuldt skattefradrag for gaver til medarbejdere, der er dog ikke fradrag for moms.

Medarbejderne kan risikere at blive beskattet af julegaven, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige regler, inden man vælger julegave til sine ansatte. 

Risiko for medarbejderbeskatning af årets julegave

Medarbejdere må som hovedregel ikke modtage personalegoder for over 1.200 kr. inkl. moms i 2020. Sker dette skal medarbejderen beskattes af alle personalegoder i 2020. (se undtagelse ift. julegaver nedenfor) Personalegoder i form af påskønnelser og gaver kan f.eks. være hvis medarbejderen modtaget vin, chokolade mv. i løbet af året.

Kontantgaver og gavekort, der kan byttes til kontanter, er altid skattepligtige! Gavekort der ikke anses som skattepligtige er f.eks. hvis medarbejderen får adgang til en internet portal, hvor medarbejderen kan vælge mellem x-antal gaver, gavekort til hotelovernatning, hvor der kan vælges mellem et begrænset antal overnatningssteder ol. Er der i stedet tale om et gavekort med et bredt udvalg af muligheder for anvendelse, vil det være skattepligtig for medarbejderen.

Ved kontantgaver og gaver til en værdi over 1.200 kr. inkl. moms, skal altid indberettes via lønnen. Ved flere gaver i året, hvor ingen enkeltvis overstiger 1.200 kr. inkl. moms, men gaverne samlet overstiger 1.200 kr. inkl. moms skal medtages på medarbejderens årsopgørelse. (rubrik 20)

Julegaver til en værdi t.o.m. 900 kr. inkl. moms

Julegaver med en værdi op til 900 kr. inkl. moms, tæller med i grænsen for gaver i 2020 på 1.200 kr. inkl. moms. Er de samlede gaver til medarbejderen i 2020 over 1.200 kr. inkl. moms, skal medarbejderen beskattes, dog kan julegaven holdes udenfor beskatningen.

Eks.:

Har en medarbejder fået julegave for 900 kr. inkl. moms, og øvrige gaver i løbet af året for 600 kr. inkl. moms (samlet gaver for 1.500 kr. inkl. moms), skal medarbejderen beskattes af 600 kr.

Julegaver mellem 900 kr. og 1.200 kr. inkl. moms

Man må gerne give julegaver op til 1.200 kr. inkl. moms, hvis medarbejderen ikke har modtaget andre gaver i løbet af året, uden at medarbejderen skal beskattes.

Er de samlede gaver i 2020 over 1.200 kr. inkl. moms, og julegaven overstiger 900 kr. inkl. moms, skal medarbejderen også beskattes af julegaven.

Eks.:

Har en medarbejder fået en julegave for 1.000 kr. inkl. moms, og øvrige gaver i året udgør 500 kr. inkl. moms (samlet gaver for 1.500 kr. inkl. moms), skal medarbejderen beskattes af 1.500 kr.

Julegaver over 1.200 kr. inkl. moms

Julegaver over 1.200 kr. inkl. moms vil altid være skattepligtig for medarbejderen, og arbejdsgiver skal opgive beløbe til skat som en del af lønnen.

Lejlighedsgaver

Lejlighedsgaver i anledning af medarbejderens runde fødselsdag, bryllup, fødsel ol. beskattes ikke, hvis gaven har en mindre værdi, som passer til anledningen. Dette gælder også gaver i forbindelse med medarbejderens færdiggørelse af uddannelse eller fordi medarbejderen går på pension. Værdien af disse typer af gaver medregnes ikke i bagatelgrænsen på 1.200 kr. inkl. moms

Er gavebeløbet større end hvad der anses for passende, er gaven skattepligt for medarbejderen.

Konklusion

Sørg for, at;

  • Julegaven IKKE overstiger 1.200 kr. inkl. moms
  • Medarbejderens samlede gaver og øvrige personalegoder ikke overstiger 1.200 kr. inkl. moms i 2020. (eksklusiv lejlighedsgaver)
  • Julegaven IKKE gives i form af gavekort eller kontanter, da det udløser beskatning hos medarbejderen