Hjælpepakker

feb 7, 2021

Reglerne for økonomisk hjælp i Corona-situationen ændres hele tiden, og det kan være svært, at finde ud af, hvilken hjælp du kan få, og hvad kravene er for at søge.

Kan jeg få dækket min tabte omsætning? Skal jeg bruge en revisor for at søge? Hvordan dokumentere jeg mit tab? Hvordan søger jeg? – kan jeg selv søge? 

Det er nogle af de spørgsmål, som jeg ved mange sidder med, og nedenfor vil jeg kort forsøge at give et overblik over mulighederne.

Ansøgning om hjælpepakker

Der tages nedenfor udgangspunkt i selvstændige erhvervsdrivende, som er påvirket af den landsdækkende nedlukning, og som derfor kan søge kompensation fra 9. december 2020 t.o.m. 28. februar 2021.

Overordnet er der som selvstændig erhvervsdrivende 3 former for hjælpepakker;

1. Kompensation for tabt omsætning

2. Kompensation for faste omkostninger

3. Lønkompensation

1. Kompensation for tabt omsætning

Denne kompensation er for selvstændige med CVR-nr., som har haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned og som har et forventet omsætningstab på mindst 30%.

Der er højest 25 ansatte og du arbejder selv i virksomheden og ejer minimum 25% af virksomheden.

Alle virksomheder der har haft et omsætningstab på minimum 30% pga. coronavirus kan søge i perioden 9. december til 7. februar. (forlænges til 28. februar) Har du haft forbud mod at have åbent i perioden, og derfor ikke har haft nogen omsætning, kan du få dækket 100% af tabet op til 23.000 kr. pr. ejer, som ejer over 25% af virksomheden. Skyldes tabet ikke direkte forbud mod at have åbent, men er påvirket, af andres restriktioner, kan du få dækket 90% af tabet.

Fristen for at søge er 15. april 2021.

Det kræver ingen revisor at søge om kompensationen. Du skal selv søge. Revisor eller andre kan ikke søge for dig.

For at kunne søge skal du dokumentere din omsætning i 2019, samt omsætningen i samme periode sidste år, som du søger kompensation for nu. Du skal endvidere dokumentere at virksomheden er omfattet af corona restriktionerne.

Du kan dokumentere din omsætning via udtræk fra regnskab/økonomisystem, momsafregninger, fakturaer ol.

 

2. Kompensation for faste omkostninger

Der er her to muligheder for kompensation;

1. Faste omkostninger

2. Faste omkostninger (light)

1. Faste omkostninger

Denne kompensation er for dig der har tabt minimum 30% af omsætningen, og som i gennemsnit minimum har faste omkostninger for 4.000 kr. i den periode du ønsker at søge for.

Faste omkostninger er omkostninger som virksomheden har uanset hvor stor omsætningen er.

Faste omkostninger kan være;

* Afskrivninger
* Husleje, forbrugsafgifter
* Forsikringer
* Leje og leasing
* Renter

Kompensationen afhænger af, hvor stor en omsætningsnedgang virksomheden oplever i perioden.

Fristen for at søge er 15. april 2021.

Kompensation efter denne ordning kræver en revisorerklæring! (Du kan få godtgjort 80% af omkostningerne hertil)

 

2. Faste omkostninger (light)

Også her gælder et omsætningstab på minimum 30%, og faste omkostninger for gennemsnitlig 4.000 kr. pr. måned eller mere. I modsætning til ovenstående er denne kompensationsmulighed begrænset til at dække nedenstående omkostningstyper, men kræver tilgengæld ingen revisorerklæring.

* Husleje og forbrugsafgifter
* Renter og bidrag til lån i ejendommen
* Ejendomsforsikring/-skatter

Har man oplevet et omsætningstab på minimum 30%, kan man få dækket 50% af omkostningerne. Har man haft forbud mod at have åbent, kan man få dækket 100%.

Du skal kunne dokumentere din tidligere omsætning og den forventede omsætning, f.eks. via balance fra økonomisystemet.

Du skal endvidere kunne dokumentere dine faste omkostninger ved f.eks. lejekontrakt, aftale fra realkredit, seneste fakturaer ol.

Fristen for at søge er 15. april 2021.

1. Lønkompensation

Har du været nødsaget til at sende medarbejdere hjem, som du ellers ville have fyret, kan du søge lønkompensation.

De ansatte må ikke arbejde i perioden, mens de er hjemsendte.

Du kan søge hvis 30% af de ansatte er hjemsendte (eller 50 medarbejdere) med fuld løn. Det er muligt at søge, hvis du har haft forbud mod at holde åbent, men også selvom du ikke har haft forbud. 

Du kan få kompensation for op til 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Du kan få dækket 75% af lønnen for funktionærer og 90% af lønnen for ansatte der ikke er funktionærer.

Det er muligt at søge t.o.m. 7. marts 2021. (28. februar, hvis din virksomhed har forbud mod at holde åbent) Ansøgningsfristen er 16. april 2021. Hvis din virksomhed har forbud mod at have åbent er fristen for ansøgning 9. april 2021.

Du skal selv søge kompensationen. Kompensationen kræver ikke revisorerklæring. Du kan ikke give revisor eller andre fuldmagt til at søge på dine vegne.

 

 

Konklusion

Der er forskellige muligheder for hjælpepakker.

Hjælpepakker kan søges, både hvis du har haft forbud mod at have åbent, men også hvis du har oplevet store omsætningstab i perioden.

Ansøgning af hjælpepakker kræver ikke revisorerklæring, med undtagelse af ansøgning om faste omkostninger.

Der er ikke andre der kan søge på dine vegne.

For den generelle nedlukning af Danmark kan der søges for perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021.

Du kan læse mere om hjælpepakker på www.virksomhedsguiden.dk. 

Har du brug for hjælp til indsamling af dokumentation, eller har spørgsmål til de generelle regler omkring hjælpepakker er du velkommen til at kontakte mig.

MM Økonomi & Regnskab

Maja Møller Larsen

60 71 47 40

maja@mm-okonomi.dk