Bil – egen bil eller fri bil?

okt 12, 2020

Har du en bil, som du bruger både erhvervsmæssigt og privat, er der mulighed for at have bilen i virksomheden, og blive beskattet heraf, eller have bilen privat og få godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel.

Hvilken mulighed der er mest fordelagtigt for dig, afhænger af type af bil og hvor meget du kører i bilen henholdsvis privat og erhvervsmæssigt. Valget har stor økonomisk betydning for dig. 

Nedenfor er nævnt fordelene ved de to muligheder, og hvornår man bør vælge det ene frem for det andet.

Har du brug for hjælp til at finde den optimale og billigste løsning for dig, er du velkommen til at kontakte MM Økonomi & Regnskab, maja@mm-okonomi.dk. 

Fri bil

Hvis virksomheden ejer bilen, og du anvender bilen til privat kørsel, skal du beskattes af fri bil. Når du beskattes af fri bil, er der ingen grænser for hvor meget du må køre privat.

Beskatningsgrundlaget opgøres afhængig af bilens alder. For biler yngre end 3 år er det nyvognsprisen der udgør beskatningsgrundlaget. Efter 36 måneder fra 1. indregistrering udgør beskatningsgrundlaget 75% af nyvognsprisen. For ældre biler er det købsprisen der udgør beskatningsgrundlaget.

Beskatningsgrundlaget opgøres således:

25 % af beskatningsgrundlaget op til 300.000

20% af det resterende beskatningsgrundlag

Miljøtillæg (ejerafgift ex. udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift)

Minimum beskatningsgrundlag er 25% af 160.000 kr.

Har virksomheden f.eks. købt en ældre bil (over 3 år gammel) til 200.000 kr., vil du skulle beskattes af 50.000 kr. + miljøtillæg. Dette beskattes som personlig indkomst, på din private selvangivelse.

Fordele:

 • Du skal ikke holde regnskab med din private kørsel
 • Virksomheden får skattefradrag for udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, vedligeholdelse mv.
 • Virksomheden får skattefradrag for afskrivninger på bilen
 • Virksomheden får momsfradrag for udgifter til brændstof og vedligeholdelse.

Hvad taler for at vælge fri bil?

 • Du kører mange kilometer privat
 • Hvis der er tale om en relativ dyr bil (stort værditab)

 

Egen bil

Hvis du selv ejer bilen, og du anvender bilen erhvervsmæssigt, kan du få skattefri kørselsgodtgørelse. Satsen er 3,52 kr. pr. km. for de første 20.000 km. og 1,96 kr. pr. km. herudover. Ved erhvervsmæssig kørsel forståes som hovedregel ikke kørsel mellem hjem og arbejde, hvis det er samme arbejdsplads der køres til hver dag.

For at være berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse, skal der laves en kørselsbilag bl.a. indeholdende formål med kørslen, dato, kørte kilometer.

Fordelen ved egen bil:

 • Virksomheden har ingen investering i bil, og ej heller udgifter til drift og vedligeholdelse af bilen. Til gengæld udbetaler virksomheden kørselsgodtgørelse til medarbejderen.
 • Medarbejderen får den samme takst pr. kørt kilometer uanset værdien af bilen
 • Medarbejderen får befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde

Hvad taler for at vælge egen bil?

 • Du kører relativt få kilometer privat
 • Du kører mange kilometer for virksomheden
 • Der er tale om en billig bil under minimum beskatningsgrundlaget på 160.000 kr.

Specialindrettet køretøjer

Kører du et specialindrettet køretøj, f.eks. en bil der er indrettet til håndværker, på guleplader, må man bruge den til kørsel mellem hjem og arbejde, uden at skulle beskattes af fri bil. Du må også hente børn ol. fra arbejde, uden at skulle beskattes, op til 1.000 km årligt. Benyttes en sådan bil til kørsel mellem hjem og arbejde, kan man ikke få skattefri kørselsgodtgørelse for de kørte kilometer.

Konklusion

Det kan godt betale sig, at få lavet en beregning på om det er mest fordelagtigt at have fri bil eller egen bil.

Med i vurderingen indgår;

 • Bilens værdi
 • Beskatningsgrundlaget
 • Brændstof økonomien
 • Forventede udgifter til vedligeholdelse
 • Afstand mellem hjem og arbejde
 • Privat kørsel
 • Erhvervsmæssig kørsel

Står du med disse overvejelser, og ønsker du hjælp til en konkret vurdering, af om det er fri bil eller egen bil, der er mest fordelagtigt for dig, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse af netop din problemstilling. (maja@mm-okonomi.dk)